دیوار سبز
بیشتر بخوانید

چرا بام سبز نا امید از توسعه شده است ؟

کمبود سرانه فضاهای سبز، توزیع ناعادلانه فضای سبز در سطح شهر،کمبود زمین و عدم مدیریت در پراکنش صحیح کاربری های شهری باعث توجه به گسترش فضاهای سبز عمودی در طرح های مدیریت شهری شده است. تا جایی که در تابستان 1387 شورای شهر تهران در مصوبه ای توسعه فضای سبز عمودی و بام سبز را […]

بیشتر بخوانید

آیا نمای سبز پاسخی به آینده پژوهی سال 96 می تواند باشد ؟

پژوهش چاپ شده با عنوان « آینده پزوهی ایران در سال 1396 » که با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در سایت آینده بان چاپ شده به بیان 100 چالش پیش روی ایران در سال 1396 می پردازد. بررسی بعمل آمده بیانگر آن است که از 10 الویت اول 3 موضوع آن با ایجاد نمای […]