نمای سبز چگونه باعث نجات یک ساختمان می شود

یک نمای سبز شهری
نماهای جانبی به عنوان منظر شهری همواره دارای اهمیت می باشد، هر چند که مالکین به این نما اهمیت خاصی نمی­دهند، برای جلب توجه بیشتر به این نمای شهری ،تغییرات و تاثیرات آن توجه نمایید.

این منظر یکی از نماهای جانبی شهر پاریس (oasis d`Abuokir  ) در سال 2012 بوده است.

12

 • تصویر 1: نمای جانبی از شهر پاریس

در سال 2013 آقای پاتریک بلانک این پروژه سبز را با هدف  ایجاد یک منظر زیبا و پایدار به روش هیدروپونیک ایجاد کرده اند.

13 1415

 • تصویر 2: طراحی کاشت اولیه
  تصویر 3: طراحی کاشت نهایی
  تصویر 4: فووریه 2013 ایجاد زیر ساخت

18 17 16

 • تصویر 5: آوریل 2013 کاشت اولیه
  تصویر 6: آوریل 2013 کاشت و رشد اولیه
  تصویر 7: 29 می  2013 رشد بالا

این تصاویر زیر  متعلق به آگوست سال 2016 می باشد که آقای دکتر بهشید حسینی از این نمای جانبی گرفته اند.

19 20 21

بستر کشت این نمای سبز بر پایه هیدروپونیک بوده که دارای ویژگی های زیر می باشد:

 • سبک، میزان وزن 30 کیلوگرم بر مترمربع
 • اجرا و رشد سریع
 • استفاده از گیاهان متنوع با عمق ریشه های متفاوت
 • میزان مصرف آب کم،3 لیتر بر متر مربع
 • عدم امکان رشد علف های هرز
 • کنترل رشد
 • هزینه اجرا نسبت به روش های دیگر بالا
 • هزینه نگهداری نسبت به روش های دیگر متوسط
 • عایق حرارتی
 • عایق صوتی

شرکت توسعه معماری سبز امکان وتجربه ایجاد چنین نماهایی را دارد.

با سپاس

مجید ضیایی

www.GreenBuild.ir

02186084103

09121506894