• 2555

    دیوار سبر تکنو آجر

  • 2557
  • 2552

دیوار سبز تکنو آجر

دیوار سبز تکنو آجر

کارفرما : شرکت ادمیرال

نوع سیستم : هیدروپونیک

موقعیت : تهران | فرمانیه