• 2710

  دیوار سبز نیکبخش

 • 2552

  دیوار سبز تکنو آجر

 • 2533

  دیوار سبز کوهیار

 • 2416

  بام سبز کاوه

 • 2546

  دیوار سبز وایب

 • 2548

  دیوار سبز کاپیتان

 • 2560
 • 2220

  دیوار سبز هواوی

 • 2561

  دیوار سبز املاک

دیوار سبز می خواهم

اگر بدنبال داشتن یک دیوار سبز شاداب و با طراوت هستید

سوالات رایج

گارانتی و نگهداری شرکت ما چگونه است؟

نگهداری از کلیه سطوح سبز اجرا شده به مدت سه ماه به عهده شرکت توسعه معماری سبز می باشد،اما در ادامه هزینه نگهداری بصورت قراردادی از نو بین دو طرف منعقد می شود.
اطلاعات بیشتر

پوشش های گیاهی در زمستان چه رفتاری دارند؟

کلیه گیاهان استفاده شده در سطوح سبز با در نظر گرفتن مقاومت در برابر شرایط حاد و باد انتخاب می گردند و غالبا در فصل سرد 20 درصد گیاهان خزان کرده و دوباره در فصل بهار شکوفا می گردند،غالب این 20 درصد به منظور رنگ¬دهی و داشتن عطر انتخاب می گردند.برف های سنگین و یا سرمای شدید با هدایت آب های گرم کنترل و از آسیب آنها جلوگیری بعمل می¬آید.
اطلاعات بیشتر

انتخاب و تهیه درختان و گل ها بر چه اساس است؟

طرح کاشت جداره سبز به همواره تنوع گیاهی،رنگی و بو همراه با طرح نهایی اجرایی جهت تایید به کارفرما داده می شود، غالب گیاهان از مجموعه گلخانه¬های واقع در چهار باغ کرج،نشتارود،تنکابن و پیربازار تهیه می گردد.کلیه گیاهان در هنگام انتخاب به پر بودن ریشه و سلامت آنها دقت نظر بعمل می آید و قبل از کاشت بازرسی ریشه شده و قارچ کشی و آفت زدایی می گردند.
اطلاعات بیشتر

وزن پروژه های ما به چه صورت حل می شود؟

وزن بام سبز Extensive، 75 الی 150 کیلو گرم بر مترمربع، باغ بام 150 الی 250 کیلوگرم،باغ بام مدولار 75 الی 150 کیلوگرم بر مترمربع،دیوارسبز فلاورباکس های فلزی مدولار 30 الی 45کیلوگرم بر مترمربع، دیوار سبز با روش پاکتی 30 الی 45 کیلوگرم،دیوار سبز کابلی 5 الی 15 کیلوگرم، دیوار سبز با مدول های پیشرفته و پوشش سبز تمام 40 الی 65 کیلوگرم، دیوار سبز با مدول¬های پیشرفته و پوشش سبز تمام سطح  به روش هیدروپونیک 45 الی 65، دیوار سبز هیدروپونیک به روش پاتریک¬بلانک 30 الی 45 کیلوگرم بر مترمربع می باشد
اطلاعات بیشتر

ُسر و صدای ایجاد شده به چه صورت است؟

مسلما هر فضای سبز خوبی در محیط آپارتمانی و بسته، محلی برای تجمع و استفاده اهالی خواهد بود که این ترافیک برای طبقات نزدیک آلودگی ترافیکی و صوتی ایجاد می نماید،این آلودگی با استفاده از عایق ها و تمرکز محل¬های جمع شدن در قسمت هایی که کمترین مجاورت و انتقال را دارد در طراحی و اجرا کنترل خواهد شد. در ضمن باید نحوه استفاده از فضاهای مشاعی سبز در کنترل مدیریت ساختمان باشد.
اطلاعات بیشتر

آیا حشرات و پرندگان مشکل ساز می شوند؟

مسلما هر فضای سبز بدلیل ایجاد محیط زیست مناسب و سالم،بستری خواهد شد که حشرات و پرندگان از آن بعنوان زیستگاه خود استفاده خواهند کرد. وجود این حشرات و پرندگان نشان از سلامت محیط برای زیست انسان دارند و البته با روش های غیرعامل از گسترش آنها جلوگیری بعمل خواهد آمد.
ترافیک بالای استفاده از محیط های سبز و مشکلات آن
مسلما هر فضای سبز خوبی در محیط آپارتمانی و بسته، محلی برای تجمع و استفاده اهالی خواهد بود که این ترافیک برای طبقات نزدیک آلودگی ترافیکی و صوتی ایجاد می نماید،این آلودگی با استفاده از عایق ها و تمرکز محل¬های جمع شدن در قسمت هایی که کمترین مجاورت و انتقال را دارد در طراحی و اجرا کنترل خواهد شد. در ضمن باید نحوه استفاده از فضاهای مشاعی سبز در کنترل مدیریت ساختمان باشد.
اطلاعات بیشتر